رفتن به مطلب
انجمن تخصصی پرسش و پاسخ
miladworkshop

اسکریپت / نمونه کد استخراج لینک های یک صفحه / سایت و ذخیره در دیتابیس

پست های پیشنهاد شده

localhost demo request php.png
 
 
اگر به هر دلیلی نیاز دارید لینک های موجود در یک صفحه رو استخراج کنید و اونها رو در دیتابیس ذخیره کنید, میتونید از نمونه کد زیر استفاده کنید.
 
توجه داشته باشید این نمونه کد, آدرس های تکراری رو نادیده میگیره و با هر بار اجرا, تنها آدرس های جدید توی دیتابیس ثبت خواهد شد و در نهایت در صفحه باز شده, گزارش تعداد لینک های ثبت شده, تکراری و خطاها رو مشاهده خواهید کرد.
 
آموزش استفاده :
 
ابتدا یک دیتابیس ایجاد کنید و کدهای زیر رو درون دیتابیس ایمپورت کنید :  [ نمایش در سامانه Paste ]
DROP TABLE IF EXISTS `site_data`;
CREATE TABLE `site_data` (
 `id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `key` varchar(32) DEFAULT NULL,
 `title` text,
 `source_url` text,
 KEY `id` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

 

سپس فایل index.php رو با یک ویرایشگر مناسب باز کرده و اطلاعات زیر رو ویرایش کنید :

 

فایل index.php :  [ نمایش در سامانه Paste ]

<?php
// Target URL
$target_url = "https://miladworkshop.ir";

// Database Setting
$mysql_host = "localhost";
$mysql_user = "root";
$mysql_pass = "";
$mysql_name = "demo";

// Dont Edit This
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML(file_get_contents($target_url));
$xpath = new DOMXPath($dom);
$hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");

// Database Connection
$db = mysqli_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass, $mysql_name);

$source 	= 0;
$errors 	= 0;
$duplicate 	= 0;
$report 	= array();

for($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++)
{
	$href 	= $hrefs->item($i);
	$title 	= $href->nodeValue;
	$url 	= $href->getAttribute('href');
	$url 	= filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
	$key 	= md5($url);

	// Validate URL
	if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false)
	{
		$num_row = $db->query("SELECT * FROM `site_data` WHERE `key` = '{$key}'");

		if (mysqli_num_rows($num_row) > 0)
		{
			$duplicate++;
			$report[] = "Duplicate Data : {$key}";
		} else {
			if ($db->query("insert into `site_data` (`key`, `title`, `source_url`) values('{$key}','{$title}','{$url}')"))
			{
				$source++;
				$report[] = "Data added successfully : {$key}";
			} else {		
				$errors++;
				$report[] = "Error : ". mysqli_error($db);
			}
		}
	}
}

echo "<span style='color:green;'>{$source}</span> Success - <span style='color:orange;'>{$duplicate}</span> Duplicate</span> - <span style='color:red;'>{$errors}</span> Failed</span>";

// Report
echo "<hr /><textarea rows=16 cols=100>";
	foreach ($report as $err)
	{
		echo "{$err}\n";
	}
echo "</textarea>";
?>


 

نقل قول

 

پارامتر target_url :

آدرس سایت / صفحه مورد نظر به منظور استخراج لینک های موجود.

 


 

نقل قول

 

پارامترهای دیتابیس ( mysql ) به شرح زیر :


$mysql_host = "localhost"; 	// آدرس دیتابیس
$mysql_user = "root"; 		// نام کاربری دیتابیس
$mysql_pass = "****"; 		// کلمه عبور دیتابیس
$mysql_name = "demo"; 		// نام دیتابیس

 

 

سایر پارامترها رو بدون تغییر رها کنید

 

فایل ZIP شده اسکریپت و دیتابیس پیوست شد

Url Extractor.zip

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۸/۷/۲۹ در 21:10، miladworkshop گفته است :
localhost demo request php.png
 
 
اگر به هر دلیلی نیاز دارید لینک های موجود در یک صفحه رو استخراج کنید و اونها رو در دیتابیس ذخیره کنید, میتونید از نمونه کد زیر استفاده کنید.
 
توجه داشته باشید این نمونه کد, آدرس های تکراری رو نادیده میگیره و با هر بار اجرا, تنها آدرس های جدید توی دیتابیس ثبت خواهد شد و در نهایت در صفحه باز شده, گزارش تعداد لینک های ثبت شده, تکراری و خطاها رو مشاهده خواهید کرد.
 
آموزش استفاده :
 
ابتدا یک دیتابیس ایجاد کنید و کدهای زیر رو درون دیتابیس ایمپورت کنید :  [ نمایش در سامانه Paste ]

DROP TABLE IF EXISTS `site_data`;
CREATE TABLE `site_data` (
 `id` int(255) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `key` varchar(32) DEFAULT NULL,
 `title` text,
 `source_url` text,
 KEY `id` (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

 

سپس فایل index.php رو با یک ویرایشگر مناسب باز کرده و اطلاعات زیر رو ویرایش کنید :

 

فایل index.php :  [ نمایش در سامانه Paste ]


<?php
// Target URL
$target_url = "https://miladworkshop.ir";

// Database Setting
$mysql_host = "localhost";
$mysql_user = "root";
$mysql_pass = "";
$mysql_name = "demo";

// Dont Edit This
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML(file_get_contents($target_url));
$xpath = new DOMXPath($dom);
$hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");

// Database Connection
$db = mysqli_connect($mysql_host, $mysql_user, $mysql_pass, $mysql_name);

$source 	= 0;
$errors 	= 0;
$duplicate 	= 0;
$report 	= array();

for($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++)
{
	$href 	= $hrefs->item($i);
	$title 	= $href->nodeValue;
	$url 	= $href->getAttribute('href');
	$url 	= filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
	$key 	= md5($url);

	// Validate URL
	if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false)
	{
		$num_row = $db->query("SELECT * FROM `site_data` WHERE `key` = '{$key}'");

		if (mysqli_num_rows($num_row) > 0)
		{
			$duplicate++;
			$report[] = "Duplicate Data : {$key}";
		} else {
			if ($db->query("insert into `site_data` (`key`, `title`, `source_url`) values('{$key}','{$title}','{$url}')"))
			{
				$source++;
				$report[] = "Data added successfully : {$key}";
			} else {		
				$errors++;
				$report[] = "Error : ". mysqli_error($db);
			}
		}
	}
}

echo "<span style='color:green;'>{$source}</span> Success - <span style='color:orange;'>{$duplicate}</span> Duplicate</span> - <span style='color:red;'>{$errors}</span> Failed</span>";

// Report
echo "<hr /><textarea rows=16 cols=100>";
	foreach ($report as $err)
	{
		echo "{$err}\n";
	}
echo "</textarea>";
?>


 


 

 

سایر پارامترها رو بدون تغییر رها کنید

 

فایل ZIP شده اسکریپت و دیتابیس پیوست شد

Url Extractor.zip 1.26 kB · 3 downloads

سلامتوی سایت miladworkshop.ir ثبت نام کنید, با اکانت سایت میلاد ورک شاپ میتونید توی سایت https://askoverflow.ir لاگین کنیدسلام قسمت دوم سوال رو میشه کمکم کنید
من چندتا کد ساختم با این کدی که دادم بهتون ولی همشون گیر میکنن مثلا یکیشون کلا دیگه احرا کد تموم نمیشه توی چندتاشون حطای میزنه که  تایتل وجود نداره و ... وجود نداره متغیرش رو نداری


مثلا کد:


<?php
$url=$_GET["url"];


   function getta($url) {
   // Extract HTML using curl
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
   
    $data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
   
    // Load HTML to DOM Object
    $dom = new DOMDocument();
    @$dom->loadHTML($data);
   
    // Parse DOM to get Title
    $nodes = $dom->getElementsByTagName('title');
    $title = $nodes->item(0)->nodeValue;
   
    // Parse DOM to get Meta Description
    $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
    $body = "";
    for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $meta = $metas->item($i);
        if ($meta->getAttribute('name') == 'description') {
            $body = $meta->getAttribute('content');
        }
    }
    /// keword
//    $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
  //  $kew = "";
  //  for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $kewta = $metas->item($i);
        if ($kewta->getAttribute('name') == 'keywords') {
            $kew = $kewta->getAttribute('content');
        }
   // }
    ///////////
    //    $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
   // $smap = "";
  //  for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $mapta = $metas->item($i);
        if ($mapta->getAttribute('name') == 'sitemap') {
            $smap = $mapta->getAttribute('content');
        }
   // }
   
    ///////////


//        $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
 //   $ico = "";
  //  for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $icta = $metas->item($i);
        if ($icta->getAttribute('name') == 'favicon') {
            $ico = $icta->getAttribute('content');
        }
   // }
   
    ///////////
    ///////////
    /// keword
   
   
    //// sitemap
   
   
    //// sitemap
    // Parse DOM to get Images
    $image_urls = array();
    $images = $dom->getElementsByTagName('img');
    
     for ($i = 0; $i < $images->length; $i ++) {
         $image = $images->item($i);
         $src = $image->getAttribute('src');
        
         if(filter_var($src, FILTER_VALIDATE_URL)) {
             $image_urls = $src;
            //    echo $src;

         }
     }
    //// link exetra
$xpath = new DOMXPath($dom);
    $link_urls = array();
    $hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");
    //echo $hrefs;
     for ($i = 0; $i < $hrefs->length; $i ++) {
    $href = $hrefs->item($i);
    $url = $href->getAttribute('href');
    $url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
    // validate url
    if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false){
   $link=$url;
   echo $link;
    }
}
   
    //// link extra
    $output = array(
        'title' => $title,
        'src' => $src,
        'body' => $body,
        'kew' => $kew,
        'link' => $url,
        'ico' => $ico,
        'smap' => $smap
    );
    return $output;
}

    echo "<pre>";
print_r(getta($url));        echo "<hr>";
        echo $title;
        echo "<hr>";
           echo $link;
                echo "<hr>";   
               echo $src;
                echo "<hr>";   


    //$tit=($output[title]);
   // echo json_encode($output);
    echo "<pre>";
            echo "<br>";
        echo $title;
        echo "<br>";
           echo $link;
                echo "<hr>";   
             echo "<hr>";
              echo $url;
                      print_r($src);

                   echo "<hr>";   
                 echo "<hr>";
         echo $src;
         echo "<br>";
         echo $body;
         echo "<br>";


خطا میده میگه

 
Fatal error: Call to a member function getAttribute() on a non-object in D:\0000000111\htdocs\cod\cod\00\get2.php on line 38لط

 

 

لطفا کمک کنید مشکل رو حل کنم واقعا بدجور درسر ساز شده برام

 

سوال توی اون فروم بود اینه

 

من بخوام به کد شما این چندتا امکان رو هم اضافه کنم قسمت اسکرایپ کردن سایت کد چجوری میشه مثلا میخوام کد اینجوری بشه
اگه کد اول این باشه

 

<?php
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($urls);
$xpath = new DOMXPath($dom);
$hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");

for($i = '0' ; $i < $hrefs->length; $i++){
$href = $hrefs->item($i);
$url = $href->getAttribute('href');
$url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
// validate url
if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false){
echo '<a href="'.$url.'">'.$url.'</a><br />';

}}

 


کد دوم این میشه


<?php
// Target URL


// Dont Edit This
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML(file_get_contents($target_url));
$xpath = new DOMXPath($dom);
$hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");
$source = 0;
$errors = 0;
$duplicate = 0;
$report = array();


for($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++)
{
$href = $hrefs->item($i);
$title = $href->nodeValue;
$url = $href->getAttribute('href');
$url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
$key = md5($url);


// Validate URL
if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false)
{
}
اگه کد تازه ما اینم باشه:// Load HTML to DOM Object
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($data);

// Parse DOM to get Title
$nodes = $dom->getElementsByTagName('title');
@$title = $nodes->item(0)->nodeValue;
$tit = $title;


// Parse DOM to get Meta Description
$metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta = $metas->item($i);
if ($meta->getAttribute('name') == 'description') {
$body = $meta->getAttribute('content');
$meta9 = $metas->item($i);
if ($meta9->getAttribute('name') == 'keywords') {
$body9 = $meta2->getAttribute('content');
$kew1 = $body9;
echo $kew1;
echo "<hr>";
}
}

}
// Parse DOM to get Meta keywords
$metas2 = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body2 = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta2 = $metas2->item($i);
if ($meta2->getAttribute('name') == 'keywords') {
$body2 = $meta2->getAttribute('content');
$kew = $body2;
}
}


// Parse DOM to get Meta sitemap
$metas3 = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body3 = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta3 = $metas3->item($i);
if ($meta3->getAttribute('name') == 'sitemap') {
$body3 = $meta3->getAttribute('content');
$map = $body3;
}
}


// Parse DOM to get Meta favicon
$metas4 = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body4 = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta4 = $metas4->item($i);
if ($meta4->getAttribute('name') == 'favicon') {
$body4 = $meta4->getAttribute('content');
$icon = $body4;
}
}
// Parse DOM to get Images
$image_urls = array();
$images = $dom->getElementsByTagName('img');

for ($i = 0; $i < $images->length; $i ++) {
$image = $images->item($i);
$src = $image->getAttribute('src');
}
// Images 2


$image_urls = array();
$images = $dom->getElementsByTagName('img');
$imgg = "";
for ($i = 0; $i < $images->length; $i ++) {
$image = $images->item($i);
if ($src = $image->getAttribute('src')){
$imgg = $image->getAttribute('src');
}
}
// end Images 2
$date = date("r");
@$out1 = $title;
@$out2 = $body;
@$out3 = $kew;
@$out4 = $body3;
@$out5 = $body4;
@$out6 = $src;
@$out7 = $imgg;

کد جدید چی میشه؟


منظورم این هست که به قسمت دام ایکس ام ال کد اول چه چیزایی باید اضافه کنم برای اینکه بهش تایتل و دیسکریپشن و ایمج و آیکون و برچسب پست بزارم

بابات کمکتون بازم ممنونم دستتون درد نکنه دعای خیلی ها
پشتتونه

 

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
در در ۱۳۹۸/۸/۱۲ در 15:32، gorgoshir گفته است :

 

 

 


سلام قسمت دوم سوال رو میشه کمکم کنید
من چندتا کد ساختم با این کدی که دادم بهتون ولی همشون گیر میکنن مثلا یکیشون کلا دیگه احرا کد تموم نمیشه توی چندتاشون حطای میزنه که  تایتل وجود نداره و ... وجود نداره متغیرش رو نداری


مثلا کد:


<?php
$url=$_GET["url"];


   function getta($url) {
   // Extract HTML using curl
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
   
    $data = curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
   
    // Load HTML to DOM Object
    $dom = new DOMDocument();
    @$dom->loadHTML($data);
   
    // Parse DOM to get Title
    $nodes = $dom->getElementsByTagName('title');
    $title = $nodes->item(0)->nodeValue;
   
    // Parse DOM to get Meta Description
    $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
    $body = "";
    for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $meta = $metas->item($i);
        if ($meta->getAttribute('name') == 'description') {
            $body = $meta->getAttribute('content');
        }
    }
    /// keword
//    $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
  //  $kew = "";
  //  for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $kewta = $metas->item($i);
        if ($kewta->getAttribute('name') == 'keywords') {
            $kew = $kewta->getAttribute('content');
        }
   // }
    ///////////
    //    $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
   // $smap = "";
  //  for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $mapta = $metas->item($i);
        if ($mapta->getAttribute('name') == 'sitemap') {
            $smap = $mapta->getAttribute('content');
        }
   // }
   
    ///////////


//        $metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
 //   $ico = "";
  //  for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
        $icta = $metas->item($i);
        if ($icta->getAttribute('name') == 'favicon') {
            $ico = $icta->getAttribute('content');
        }
   // }
   
    ///////////
    ///////////
    /// keword
   
   
    //// sitemap
   
   
    //// sitemap
    // Parse DOM to get Images
    $image_urls = array();
    $images = $dom->getElementsByTagName('img');
    
     for ($i = 0; $i < $images->length; $i ++) {
         $image = $images->item($i);
         $src = $image->getAttribute('src');
        
         if(filter_var($src, FILTER_VALIDATE_URL)) {
             $image_urls = $src;
            //    echo $src;

         }
     }
    //// link exetra
$xpath = new DOMXPath($dom);
    $link_urls = array();
    $hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");
    //echo $hrefs;
     for ($i = 0; $i < $hrefs->length; $i ++) {
    $href = $hrefs->item($i);
    $url = $href->getAttribute('href');
    $url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
    // validate url
    if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false){
   $link=$url;
   echo $link;
    }
}
   
    //// link extra
    $output = array(
        'title' => $title,
        'src' => $src,
        'body' => $body,
        'kew' => $kew,
        'link' => $url,
        'ico' => $ico,
        'smap' => $smap
    );
    return $output;
}

    echo "<pre>";
print_r(getta($url));        echo "<hr>";
        echo $title;
        echo "<hr>";
           echo $link;
                echo "<hr>";   
               echo $src;
                echo "<hr>";   


    //$tit=($output[title]);
   // echo json_encode($output);
    echo "<pre>";
            echo "<br>";
        echo $title;
        echo "<br>";
           echo $link;
                echo "<hr>";   
             echo "<hr>";
              echo $url;
                      print_r($src);

                   echo "<hr>";   
                 echo "<hr>";
         echo $src;
         echo "<br>";
         echo $body;
         echo "<br>";


خطا میده میگه

 

 


Fatal error: Call to a member function getAttribute() on a non-object in D:\0000000111\htdocs\cod\cod\00\get2.php on line 38لط

 

 

لطفا کمک کنید مشکل رو حل کنم واقعا بدجور درسر ساز شده برام

 

سوال توی اون فروم بود اینه

 

من بخوام به کد شما این چندتا امکان رو هم اضافه کنم قسمت اسکرایپ کردن سایت کد چجوری میشه مثلا میخوام کد اینجوری بشه
اگه کد اول این باشه

 

<?php
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($urls);
$xpath = new DOMXPath($dom);
$hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");

for($i = '0' ; $i < $hrefs->length; $i++){
$href = $hrefs->item($i);
$url = $href->getAttribute('href');
$url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
// validate url
if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false){
echo '<a href="'.$url.'">'.$url.'</a><br />';

}}

 


کد دوم این میشه


<?php
// Target URL


// Dont Edit This
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML(file_get_contents($target_url));
$xpath = new DOMXPath($dom);
$hrefs = $xpath->evaluate("/html/body//a");
$source = 0;
$errors = 0;
$duplicate = 0;
$report = array();


for($i = 0; $i < $hrefs->length; $i++)
{
$href = $hrefs->item($i);
$title = $href->nodeValue;
$url = $href->getAttribute('href');
$url = filter_var($url, FILTER_SANITIZE_URL);
$key = md5($url);


// Validate URL
if(!filter_var($url, FILTER_VALIDATE_URL) === false)
{
}
اگه کد تازه ما اینم باشه:// Load HTML to DOM Object
$dom = new DOMDocument();
@$dom->loadHTML($data);

// Parse DOM to get Title
$nodes = $dom->getElementsByTagName('title');
@$title = $nodes->item(0)->nodeValue;
$tit = $title;


// Parse DOM to get Meta Description
$metas = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta = $metas->item($i);
if ($meta->getAttribute('name') == 'description') {
$body = $meta->getAttribute('content');
$meta9 = $metas->item($i);
if ($meta9->getAttribute('name') == 'keywords') {
$body9 = $meta2->getAttribute('content');
$kew1 = $body9;
echo $kew1;
echo "<hr>";
}
}

}
// Parse DOM to get Meta keywords
$metas2 = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body2 = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta2 = $metas2->item($i);
if ($meta2->getAttribute('name') == 'keywords') {
$body2 = $meta2->getAttribute('content');
$kew = $body2;
}
}


// Parse DOM to get Meta sitemap
$metas3 = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body3 = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta3 = $metas3->item($i);
if ($meta3->getAttribute('name') == 'sitemap') {
$body3 = $meta3->getAttribute('content');
$map = $body3;
}
}


// Parse DOM to get Meta favicon
$metas4 = $dom->getElementsByTagName('meta');
$body4 = "";
for ($i = 0; $i < $metas->length; $i ++) {
$meta4 = $metas4->item($i);
if ($meta4->getAttribute('name') == 'favicon') {
$body4 = $meta4->getAttribute('content');
$icon = $body4;
}
}
// Parse DOM to get Images
$image_urls = array();
$images = $dom->getElementsByTagName('img');

for ($i = 0; $i < $images->length; $i ++) {
$image = $images->item($i);
$src = $image->getAttribute('src');
}
// Images 2


$image_urls = array();
$images = $dom->getElementsByTagName('img');
$imgg = "";
for ($i = 0; $i < $images->length; $i ++) {
$image = $images->item($i);
if ($src = $image->getAttribute('src')){
$imgg = $image->getAttribute('src');
}
}
// end Images 2
$date = date("r");
@$out1 = $title;
@$out2 = $body;
@$out3 = $kew;
@$out4 = $body3;
@$out5 = $body4;
@$out6 = $src;
@$out7 = $imgg;

کد جدید چی میشه؟


منظورم این هست که به قسمت دام ایکس ام ال کد اول چه چیزایی باید اضافه کنم برای اینکه بهش تایتل و دیسکریپشن و ایمج و آیکون و برچسب پست بزارم

بابات کمکتون بازم ممنونم دستتون درد نکنه دعای خیلی ها
پشتتونه

 

سلام

 

کدها رو توی تگ code قرار بدید تا بشه اونها رو بدون اضافات کپی کرد و برسی کنم

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
 • جدید...